House 97D Street 292 Sangkat Olympic, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia contact@damnoktoek.org +855 12 985 384

Job Opportunity

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អង្កការតំណក់ទឹក គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតាំងពីឆ្នាំ 2003 បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីផ្ដល់ការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងសម្រាប់យុវវ័យដែលមានពិការភាព។ អង្គការកំពង់ជ្រើសរើសអ្នកអប់រំ(បុរស)ដែលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែរក្សាជាទូទៅ និងប្រចាំថ្ងៃដល់យុវជនដែលមានពិការភាព។

ទីតាំង: ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្ដកែប . កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម: ប្រញាប់

អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែជាកញ្ចប់ប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ$2280(ដុល្លារ),ប្រាក់សុខភាព,ប្រាក់សេវាសង្គម,ប្រាក់ស្នាក់នៅ(សំរាប់អ្នកឆ្ងាយ)

ភារកិច្ចចម្បង

ផ្តល់ការអប់រំនិងរៀបចំសកម្មភាពពិសេសជាមួយកុមារដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជួយជាមួយ សកម្មភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ – ការចិញ្ចឹមការងូតទឹកការស្លៀកពាក់ជាដើម​ នៅពេលចាំបាច់ធានាការថែទាំសុខភាពនិងសុខភាពល្អរបស់កុមារនិងធានាថាកុមារមានអនាម័យល្អនិងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសល្អ ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្ខាសាលាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅចែករំលែកគំនិតជាមួយអង្គការដទៃទៀតនិងក្នុងចំណោមក្រុមទាំងមូលធានានូវទំនាក់ទំនង ល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋ និងជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ:

 • មានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយកុមារពិការនិងបញ្ញា។ បទពិសោធន៍ជាមួយក្រុមគោលដៅ។​មានសុខភាពល្អ
 • មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ដល់កុមារទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងការថែទាំគុណភាពទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងការធ្វើសមាហរណកម្មនិង / ឬជីវិតមនុស្សពេញវ័យឯករាជ្យនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
 • ត្រូវមានសមត្ថភាពអាចបត់បែនបាននិងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។
 • ភាពស្មោះត្រង់និងការអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ។មិនធ្លាប់ត្រូវបានជាប់ពីបទរំលោភបំពានកុមារ ឬបទល្មើសផ្សេងទៀត។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរនិងអានភាសាខ្មែរ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យសុំជាមួយ CV មកកាន់ DamnokToek – Phnom Penh នៅ media@damnoktoek.org និងលេខទូរស័ព្ទការិយាល័យ: 012 360708 ។

Physical Therapist

Main Responsibilities

 • Assess movement, strength, and other physical capacities of children with disabilities.
 • Plan and implement physical exercise programs to maintain, enhance or restore the children with disability’s physical well-being.
 • Develop and execute programs that may include therapy, manipulation, education and use of electrotherapy, hydrotherapy or other equipment.
 • Assess physical abilities to perform activities and practice sports internally and/or externally.
 • Establish a program and provide necessary support in order to restore movements and reduce pain.
 • Provide individualized treatment and a comprehensive assessment of children with disability’s condition, environmental factors and lifestyle.
 • Keep clinical and statistical records.
 • Develop individualized treatment methods and assessment tools related to the educational team.
 • Lead and co-manage the organization of a Day Care Center / Rehabilitation Center.
 • Act as a physical therapy consultant for educators and parents.
 • Discuss the problems, needs and progress of the patient with the team already in place.
 • Organize a monthly meeting related to educational programs.

Monitoring

 • Monitoring each child’s development and wellbeing both subjectively and objectively, in the aim to evaluate the progress of their transition in link with the staff
 • Asset monitoring and maintenance of materials for the project.
 • Packing supervision, maintenance room, physiotherapy room
 • Communicate with educators and observe activities, providing constructive feedback when needed.
 • Monitoring of children´s social and emotional wellbeing

 

Schedule

Salary $ 400 – 7: 30 / 11: 30 and 1.30pm / 5.30 pm – 5 days per week

One meal a day provided (lunch)

A stipend for accommodation will provided for applicants from other provinces (not from Prey Veng).

Application: Please contact

Raphael Freitas: disability@gouttedeau.org

Maryline Gérenton: projects.assistant@damnoktoek.org

Ea Tea: unea169@gmail.com

Click here to download JD as word.